Grunnloven § 112

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

VÅR HOVEDORGANISASJON: NORSK KLIMANETTVERK

Nasjonal side hvor du også kan abonnere på nyhetsbrev:

BERGEN KLIMANETTVERK
Kontakt oss -->

bergen.klimanettverk@gmail.com