KLIMAVALG

Bergen klimanettverk er aktivt medlem av Klimavalgalliansen Hordaland, som har som mål å få klima høyere opp på den politiske dagsorden, og vi stiller oss bak Klimavalgalliansens krav. 

Bergen klimanettverk har også samarbeidet med kunstfelt i Bergen om en stor kampanje foran Klimavalg 17: OPPROP FOR OMSTILLING 

Nasjonal aksjonsdag 2017 Plastparade fra "Opprop for omstilling"

Greenpeace, Nasjonal aksjonsdag 2015.

Sturle Sandvik fra Framtiden i våre hender, Nasjonal aksjonsdag 2017

Det Skandaløse Orkester og No Plan B, Nasjonalaksjonsdag 2015

VÅR HOVEDORGANISASJON: NORSK KLIMANETTVERK

Nasjonal side hvor du også kan abonnere på nyhetsbrev:

BERGEN KLIMANETTVERK
Kontakt oss -->

bergen.klimanettverk@gmail.com