Kontakt

Ønsker du å bidra? 

Trenger du mer informasjon?

  • Kontakt oss for innspill og ideer.

  • Invitasjon til samarbeid

  • Økonomiske bidrag

  • Deltakelse i prosjekter/møter

  • Bli en del av nettverket!

Facebook   Bergen Klimanettverk

Organisasjonsnummer: 920709567

Kontonummer (Cultura Bank)  12546285160

VÅR HOVEDORGANISASJON: NORSK KLIMANETTVERK

Nasjonal side hvor du også kan abonnere på nyhetsbrev:

BERGEN KLIMANETTVERK
Kontakt oss -->

bergen.klimanettverk@gmail.com