HVEM ER VI

Bergen klimanettverk er Norsk klimanettverks lokallag.

Vi startet som en gruppe grønne aktivister, i Bergen, høsten 2014, og har beholdt aktivisten i oss, gjennom å delta på mobiliseringer, demonstrasjoner og stunt. Vi samarbeider gjerne med andre organisasjoner, og også med et engasjert kunstfelt.

Bergen klimanettverk er partipolitisk uavhengige.

Bergen klimanetterk er ingen medlemsorganisasjon, men et åpent nettverk for alle som vil engasjere seg for klima og miljø. Våre møter er svært uformelle og preget av humor og idemyldring. Alle er velkomne på åpne planleggingsmøter som postes på facebook-siden. (Se link under)

 

Fra 2018 har vi blitt en egen juridisk enhet,  med org. nr 920709567. 

Vi har eget styre og egne lokale vedtekter.

Vi drives av frivillighet, men trenger donasjoner for gjennomføring av større arrangement.

Kontonummer: 12546285160 (Cultura Bank)

Retningslinjer: 

Våre vedtekter ligger i underkategori her. 

Vi vil gjerne kort poengtere at selv om kreative innspill og ideer flyr høyt, og våre uformelle møter inneholder mye latter og humor, så skal  alt  innhold i det  Bergen klimanettverk  gjennomfører, skriver og sier, være vitenskapelig fundert og partipolitisk nøytralt.  Vi  bruker både vennlige dytt, lekenhet og humor, og når vi demonstrerer og protesterer skal dette foregå på fredelig vis.  I tilfeller der man er usikker på hvilke aksjoner, tiltak, opprop eller arrangementsinnhold  man kan støtte, vil vi selvsagt spørre Norsk klimanettverks styre  til råds og følge  de retningslinjer som er bestemt fra sentralt hold. 

HVA GJØR VI

 

Formål:

Bergen klimanettverk skal arbeide for samme mål som Norsk klimanettverk: Alliansebygging og aktivitet for en rask overgang til til nullutslipps- og fornybarsamfunnet. Vårt lokale nettverk vil også ha som mål å arbeide for at "enhver skal ha rett til et miljø som sikrer helsen og til en natur der produksjonevne og mangfold bevares." Jfr. Grunnloven §112.

 

HOVEDPROSJEKT: Klimafestivalen §112 Se også: http://klimafestivalen112.no

Norsk klimanettverks hovedprosjekt er den årlige, nasjonale Klimafestivalen §112. Vi her i Bergen har vært med å bidra til festivalen fra starten av (vinteren 2014/2015)  Vi er initiativtaker, koordinator og tilrettelegger for en rekke selvstendige aktører, vi deltar i samarbeidsprosjekter, og vi planlegger og gjennomfører egne arrangementer i festivalperioden.

Les om Norsk klimanettverk: http://www.norskklimanettverk.no/